ကြန္ဒိုငွားရန္ရိွသည္။ Thanlyin Starcity Condo. Block #A

Posted on: September 19, 2013 | By: zmmadmin

 • ကြန္ဒိုငွားရန္ရိွသည္။ Thanlyin Starcity Condo. Block #A အက်ယ္ 900 st ဝန္းက်င္၊ 2လႊာ၊ 2 bedrooms, 2 bathrooms,ဓါတ္ေလွခါး၊ ေရမီးအစုံ၊ whole house ပါေကးခင္း၊ေနာက္ေဖး ေၾကြျပားခင္း၊ အဲကြန္း 2လုံး၊ ၂၄နာရီမီး system, 24 hour lift service.၊ ကားပါကင္၊ Fully Furnish, Fridge, Washing mc, TV, fully equipped kitchen, air-con, water heater system, only need to bring luggage. ရုံးခန္းသို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားေနထိုင္ရန္သင္႔ေတာ္။ ့္အခန္းသစ္ျဖစ္သျဖင္႔ သီးသန္းေနထိုင္ႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ 20မိနစ္ခန္႔ drive. အငွား 7Lakhs / month ။ Agents Welcome. ဆက္သြယ္ရန္ Ygn Ph : 095058923 / 0973005932 / 0943069833

  Details


  Bedrooms
  2
  Bathrooms
  2
  ေရကူးကန္
  ပါ
  Water
  ဂ်ဳိးျဖဴ ေရ
  Electricity
  ပါ
  Air Con
  ပါ
  Phone
  ပါ
  Generator
  ပါ
  Transformer
  ပါ
  Carparking
  ပါ
  Land Mark
  ၿမိဳ႕ထဲသို႔ 20မိနစ္ခန္႔ drive.
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: