တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိ

Posted on: April 30, 2016 | By:

 • သုဝဏၰ ေအာင္ေဇယ် (၅)လမ္း ေျမညီ သိန္း1000 ဆက္သြယ္ရန္ 09776239881 09776239882

  Details


  Bathrooms
  1
  ေရကူးကန္
  Water
  ဂ်ဳိးျဖဴ ေရ
  Electricity
  ပါ
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: