လိုွင္သာယာဂရမ္ေျမ ၄၀x ၆၀ (၃) ကြက္တြဲေရာင္းမည္။

Posted on: December 13, 2013 | By: Deparေရႊႏွင္းဆီလမ္:မၾကီ:/ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္:မၾကီ:ေက်ာကပ္
ေပ 60 x ေပ 120က်ပ္သိန္း 900


 • လိုွင္သာယာ သကမ (၁) တိုးခ်ဲ့ နွစ္၆၀ဂရမ္ေျမ ၄၀x၆၀ (၃) ကြက္တြဲေရာင္းမည္။ဒဂံုဧရာအေဝးေျပး ႏွင့္ကပ္လ်က္။ျခံခတ္ျပီ: တစ္ကြက္ လ်င္၃၀၀ သိန္:။

  Details


  ေရကူးကန္
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
  Land Mark
  Dagon Ayar Bus Terminal(ဒဂံုဧရာအေဝးေျပး)
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: