လံုးခ်င္း အိမ္နွင့္ ျခံအျမန္ေရာင္းမည္။

Posted on: May 29, 2016 | By:

 • ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ***စိီးပြါးေရးလုပ္ရန္ေနရာေကာင္း*** ေမဓာဝီလမ္းမႀကီးေပၚ ေျမာက္ဥကၠလာေဆးရံုေရွ့ RC 2ထပ္ ေပ – 20×60 သိန္း – 11000 ဆက္သြယ္ရန္ – 09776239881 09776239882  

  Details


  Bedrooms
  6
  Bathrooms
  2
  ေရကူးကန္
  Water
  ဂ်ဳိးျဖဴ ေရ
  Electricity
  ပါ
  Air Con
  ပါ
  Phone
  ပါ
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
  ပါ
  Land Mark
  ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုေရွ့
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: