ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိ

Posted on: May 30, 2016 | By:

 • ဒဂံု အေရွ့ပိုင္း မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမေပၚ ၇-၈ လမ္းဆံု အနီး ေပ – 100× 40 ျခံခက္ျပီး သိန္း – 2200 ဆက္သြယ္ရန္ 09776239881 09776239882

  Details


  ေရကူးကန္
  Water
  Electricity
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: