ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိ

Posted on: April 29, 2016 | By:

 • ေပ 40 x 60 (3 ကြက္တြဲ) – သ္ိန္း 1500 က်ပ္ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – 09 77 623 9881 09 77 623 9882


  Details


  ေရကူးကန္
  Water
  Electricity
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: