ေျမကြက္ အျမန္ေရာင္းမည္။

Posted on: May 30, 2016 | By:

 • ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ေညာင္ပင္မွတ္တိုင္ အမွတ္ ( ၃)လမ္းမႀကီးေပၚ  [ေမးတင္] ေပ – 80× 40 သိန္း – 4500 ဆက္သြယ္ရန္  – 09776239881 09776239882

  Details


  ေရကူးကန္
  Water
  Electricity
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: